Het noodzakelijke fundament voor belangrijke beslissingen

Een open, transparante communicatie en persoonlijke betrokkenheid. Daar mag je op rekenen wanneer je je boekhouding toevertrouwt aan TACCX Partners. Een correcte boekhouding vormt voor elke ondernemer een onmisbaar instrument om verstandige financiële, fiscale, strategische en vennootschapsrechterlijke bedrijfsbeslissingen te nemen.

Eigen dossierbeheerder voor elke klant

Elke klant krijgt een eigen dossierbeheerder toegewezen. Deze beschikt over een team van boekhouders om je bankdocumenten én je inkomende en uitgaande facturen vlekkeloos te verwerken. Elke onderneming heeft eigen financiële en fiscaaljuridische uitdagingen. Dankzij onze persoonlijke aanpak spelen we gericht in op de specifieke behoeftes van elke klant. Ons team staat op elk moment voor je klaar. Heb je een vraag? Bel, mail of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Minstens enkele keren per jaar ontmoeten we elkaar voor het bespreken van je (tussentijdse) balans en de resultatenrekening.

Hier lees je meer over onze werkwijze.

Volledig in orde met alle wettelijke verplichtingen

Uiteraard zorgen wij ervoor dat je op elk moment volledig in orde bent met alle reguliere wettelijke verplichtingen inzake BTW-kwartaalaangiftes en het opmaken van de jaarlijkse resultatenrekening.

Ook KMO’s en eenmansbedrijven hebben recht op fiscale optimalisatie

Fiscale optimalisatie beschouwen wij niet als een extra dienstverlening, maar zit automatisch in onze aanpak vervat. Ook een gewone KMO of eenmansbedrijf heeft recht op fiscale optimalisatie, zo vinden wij.

Voor elk dossier onderzoeken we jaarlijks de optimalisatiemogelijkheden. Zijn alle kosten en vergoedingen correct ingevuld? Zijn er mogelijkheden voor notionele interestaftrek? Is investeringsaftrek een optie? Biedt IPT (Individuele Pensioentoezegging) extra voordelen? Voor al deze belangrijke vragen overlopen we de mogelijkheden.

Samenwerking op lange termijn

Om maximaal van onze toegevoegde waarde te genieten voor advies op maat, is het belangrijk dat je ons je boekhouding en de jaarlijkse fiscale optimalisatie van je inkomsten, uitgaven en investeringen toevertrouwt. Alleen zo leren we jouw onderneming grondig kennen én zijn we in staat om je optimaal te adviseren bij belangrijke fiscale of juridische vraagstukken. Wij engageren ons bij elke klant dan ook voor een samenwerking lange termijn. Met elke klant leggen we een gezamenlijk traject af waarbij jouw bedrijfsambities centraal staan. Zowel in goede als kwade dagen kan je op onze steun rekenen.

Je bent bij onze experts welkom met alle mogelijke vraagstukken over investeren en financieren of vastgoed en vennootschap. Wij maken graag voor jou de nodige simulaties van verschillende scenario’s. Ook starters kunnen rekenen op de vereiste totaalbegeleiding.